Ferietips i Norges vakraste region

Kos deg i parken i sentrum

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.  Foto: Barnas turlag Eid

Nyheter

Sa­ga­par­ken må kun­ne om­ta­last som Nord­fjord­eid sin fi­nas­te park. Her finn ein mel­lom anna lei­ke­ap­pa­rat, ei eiga sand­strand med rampe ned til sjø­en og ei sand­vol­ley­ball­ba­ne. Her er også ben­kar, bord og ein ga­pa­huk med grill­plass. Par­ken byr på ak­ti­vi­te­tar for alle uansett al­der og funk­sjons­ni­vå.

I par­ken finn ein også eit foto­punkt med Nord­fjord-lo­g­oen. Nord­fjor­den sjølv dan­nar eit fan­tas­tisk bak­tep­pe for årets fe­rie­bi­le­te.

I nær­lei­ken av Sa­ga­par­ken finn ein Eid kyr­kje, vi­king­sen­te­ret Saga­stad, kjø­pe­sen­ter og flei­re ser­ve­rings­sta­dar der ein kan få kjøpt både mid­dag og ein kjø­lan­de is­krem. Frå Sa­ga­par­ken er det også kort veg til Eids­ga­ta. Den ko­se­le­ge gata byr på ka­fe­ar med ute­ser­ve­ring, god og lo­kal mat, handel og hyg­ge.

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.