Regjeringa opnar for ti nye nasjonalparkar: To ligg svært nær oss

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med å starte opp verneplanprosessar for heilt nye nasjonalparkar i Hornelen, Masfjordfjella, Øystesefjella og Sunnmørsalpane. Regjeringa ønskjer òg å gjere seks landskapsvernområde om til nasjonalpark, deriblant Ålfotbreen.

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med å starte opp verneplanprosessar for heilt nye nasjonalparkar i Hornelen, Masfjordfjella, Øystesefjella og Sunnmørsalpane. Regjeringa ønskjer òg å gjere seks landskapsvernområde om til nasjonalpark, deriblant Ålfotbreen.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Områda Miljødirektoratet no skal utgreie har store verneverdiar og dialogen med kommunane så langt har tyda på at det er mogleg å få lokal aksept for å starte ein verneprosess.