Næringslivet med ambulanseprotest: – Avgjerande med ei god akutteneste om det skulle skje ei ulukke

Dagleg leiar Per Røys ved Pelagia Kalvåg er sterkt kritisk til planane om ny ambulanseordning i Ytre Bremanger. Saman med tillitsvalde i hjørnesteinsbedrifta har han sendt inn ein høyringsuttale til Helse Førde sin prehospitale plan.

Har sendt inn merknad: Dagleg leiar Per Røys, tillitsvald for Lederne, Per Jonny Steinholm, og klubbleiar for NNN, Dag Steinar Førde ved Pelagia Kalvåg har skrive under uttalen som er sendt til Helse Førde.  Foto: Privat

Nyheter

Røys er uroa over planane om å legge om ambulansetenesta i ytre Bremanger frå døgnambulanse på veg til båtambulanse.