Oppheita politisk debatt på ungdomsskulen – stilte med sjølvskrivne appellar

Elevane på ungdomsstrinnet ved Hauge oppvekst stilte med sjølvskrivne appellar i politisk debatt i klasserommet.

8. til 10.-klassingane ved Hauge oppvekst i Bremanger kommune fikk teste ut korleis dei hadde vore som politikarar i ein debatt fredag.  Foto: Privat

Nyheter

Ved Hauge oppvekst har elevane fått øve seg på å ta del i ein politisk debatt.