Sjå stemningsrapporten frå valvaka

Nyheter

Alle førstekandidatane i Sogn og Fjordane valkrins var på plass i Førde måndag kveld, og ellers mange andre som er interessert i både politikk og utfallet av akkurat dette valet.