Stad- og Kinn-stemmene på veg til Florø og Nordfjordeid

Stemmene frå vallokala i nordre del av Kinn reiser no ned til Florø, og stemmene frå tidlegare Selje kommune har kome til Nordfjordeid for å bli talde opp saman med resten av stemmene.

Irene Sivertsen, Iris Gangeskar og Fredrik Egeberg blir med båten til Florø. Stemmene blir lasta trygt om bord.  Foto: Kjellrun Åsebø

Nyheter

Førehandsstemmene er allereie talt opp. Men stemmene som har kome inn i løpet av valdagen skal tellast i Florø og på Nordfjordeid.