Klar tale: Dei vil ha bilambulanse og seier nei til båt

Sanitetskvinnene vil ikkje gå tilbake til ambulansebåt i Ytre Bremanger. Dei krev i staden at ambulansebilen dei har får heildøgnsbemanning.

Klar tale: Bremanger Sanitetsforening har ei klar meining om at Ytre Bremanger må få på plass ein døgnbemanna bilambulanse. Her er sanitetsforeninga representert med f.v. Sissel Klungreset, Alvrunn Hauge, Åse Vadøy Hauge, Unni Totland Hauge, Reidun Grotle og leiar Reidun Torvanger.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

– Vi godtar ikkje båt. Vi har fastlandssamband og vil ha bil slik som i dag, seier Reidun Torvanger i Bremanger Sanitetsforening.