Sikra seg stortingsplass på utjamningsmandat

Fire parti deler på utjamningsmandata. SV forsyner seg av flest utjamningsmandat ved årets val, tett følgt av Venstre, Raudt og Framstegspartiet.

Fire parti deler på utjamningsmandata. Sveinung Rotevatn frå Venstre var ein av dei som sikra seg eit utjamningsmandat.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Berre parti som får ei nasjonal oppslutning på 4 prosent eller meir, deltek i kampen om dei 19 utjamningsmandata.