Ingebjørg (21) kan bli valt inn i sentralstyret i ungdomspartiet

Ingebjørg Flyum Bjørlo har vore aktiv i Unge Venstre i 8 år. No er ho innstilt som medlem i sentralstyret.

Sentralstyremedlem?: Under landsmøte kan Ingebjørg bli valgt inn i det øvste organet i Unge Venstre.  Foto: Privat

Nyheter

Det heile vert avgjort under landsmøtet 5.–7. november.