Å knytte seg til straumnettet for ny brannstasjon her kostar rundt 300.000 – om effektbehovet ikkje er høgare enn Linja trur

Linja AS har levert ein grovkalkyle for nettilknyting for ny brannstasjon på Moldøen i Måløy. Gravearbeid og materiell, prosjektering og arbeid vil beløpe seg til om lag 300.000 kroner. Om effektbehovet er høgare kan det koste minst det dobbelte.

Linja AS har levert ein grovkalkyle for nettilknyting for ny brannstasjon på Moldøen i Måløy. Gravearbeid og materiell, prosjektering og arbeid vil beløpe seg til om lag 300.000 kroner. Om effektbehovet er høgare kan det koste minst det dobbelte.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

– Linja AS har utført ein grovkalkyle av kostnader basert på informasjon gitt av kunde. Dette er ikkje å rekne for eit formelt tilbod, forklarer Linja i eit brev til Kinn kommune.