Disse startet elevbedrift på skolen i 1993

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Sel­je/Stad: Her har vi fem ele­ver og en læ­rer fra Sel­je sku­le, og bil­det er tatt høs­ten 1993.