Fire nye positive prøver

I helga analyserte Helse Førde 158 koronaprøver. fire av desse gav positivt utslag.

Helse førde   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Prøvetakingskommune for dei positive prøvene er Sunnfjord og Årdal.

Oversikt over analyserte prøver:

Søndag 3. oktober: 0 nye av 24 analyserte prøver

Måndag 4. oktober: 2 nye av 118 analyserte prøver

Tysdag 5. oktober: 1 ny av 141 analyserte prøver

Onsdag 6. oktober: 1 ny av 156 analyserte prøver

Torsdag 7. oktober: 3 nye av 120 analyserte prøver

Fredag 8. oktober: 1 ny av 93 analyserte prøver

Laurdag 9. oktober: 1 ny av 46 analyserte prøver

Søndag 10. oktober: 2 nye av 19 analyserte prøver

Prøvetakingskommunar for positive prøver 8., 9., og 10. oktober: Årdal, Sunnfjord.

I tillegg er ein tilsett i Helse Førde enten i karantene eller sjukmelde grunna korona. 11 tilsette i Helse Førde har hatt stadfesta smitte. Helse Førde har om lag 3.000 tilsette.

Kommunane for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunane der pasientane bur eller har folkeregistrert adresse.