Kom med forslag om ny avgift på vindkraft

Den avtroppande regjeringa foreslår ei avgift på landbasert vindkraft. Avgiftsinntekta skal fordelast til vertskommunar for vindkraft.

– Dette er ei moderat avgift som balanserer omsynet til å gi inntekter til vertskommunane samtidig som vi avgrensar negative verknader på investeringsviljen, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Dette er ei moderat avgift som balanserer omsynet til å gi inntekter til vertskommunane samtidig som vi avgrensar negative verknader på investeringsviljen, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).