Med den nye biobanken sikrer lokale forskere prøver langt inn i fremtiden

Forskningsstiftelsen MMR Ocean Blue i Måløy har inngått et samarbeid med rederiet og sjømatselskapet Babord AS om etablering av en såkalt biobank, som skal gjøre det enklere å forske på fisk.

Forsker Renate Rimstad Bøe ved MMR Ocean Blue i Måløy er glad for at Babord AS har bidratt til å få på plass den nye biobanken på Raudeberg.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Biobanken er i praksis en stor fryser som skal ta vare på vevsprøver som forskerne i MMR og andre med forskningsjobber i kommersielle sjømatselskaper tar, for eksempel på oppdrettsanlegg, i regionen.