På veg tilbake til normalen for helseføretaket

Helse Førde kjem framover til å ha oppdateringar på tal covid-analyser og tal positive prøver ein gong i veka i staden for kvar dag.

Helse Førde er over i ein ny fase av gjenopninga, og kjem til å oppdatere sjeldnare kor mange covid-testar og positive prøver som er tatt i helseføretaket.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Helse Førde har på heimesidene sine hatt ei ordninga med dagleg oppdatering av koronatal i fylket, slik at innbyggarar og presse har kunne følge med på resultat frå prøvene som har blitt tatt, og kva kommunar dei positive prøvene kjem frå. Framover vil Helse Førde ikkje ha daglege oppdateringar. Dei vil framover oppdatere tal covid-analyser og tal positive prøver ein gong i veka på heimesidene sine.

Helse Førde melder no at dei er over i ein ny fase av gjenopninga, og at den mindre hyppige oppdateringa er ein del av det å kome tilbake til normaltilstand. Smittespreiinga i området til Helse Førde er dessutan låg, og det er lenge sidan dei har hatt inneliggande koronapasientar.