Nærpolitireforma skal evaluerast – vil opprette 20 ny tenestestader

Den omstridde nærpolitireforma vil bli evaluert av den nye regjeringa, som også vil opprette 20 nye tenestestader der det lokalt er ønske om det.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil evaluere følgja av nærpolitireforma. Ein konkret plan for å styrke nærværet til politiet i heile landet skal leggast fram.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil evaluere følgja av nærpolitireforma. Ein konkret plan for å styrke nærværet til politiet i heile landet skal leggast fram.