Runa og John Arne etablerte seg i byen som ble kåret til Norges beste å bo i

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy/Flo­ra/Kinn: I ap­ril 1993 sat­te Fjor­de­nes Tidende sø­ke­lys på Flo­rø i fle­re ar­tik­ler. I to år på rad had­de Institutt for sam­men­lig­nen­de sam­funns­forsk­ning kåra Flo­rø til den beste byen å leve i. Flo­rø fikk 67 po­eng, seks mer enn Vad­sø på and­re­plass. Ord­fø­rer Kol­bjørn Dyr­li sa at kå­rin­ga had­de vært ver­di­full i mar­keds­fø­rin­ga av byen, og når det gjaldt å få dyk­ti­ge folk til å søke seg dit. Han men­te triv­sel og ut­vik­ling hånd i hånd var re­sep­ten for å lyk­kes.