Starter influensavaksineringen med fellesvaksinering for eldre og risikogrupper

Neste uke blir det arrangert vaksinering mot sesonginfluensa ved Måløy legekontor. Det er personer som har fylt 65 år og personer i øvrige risikogrupper som tilbys vaksine i fellesvaksineringen tirsdag og torsdag.

Kinn kommune gjennomfører influensavaksinering for risikogrupper ved Måløy legekontor tirsdag og torsdag neste uke.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Kinn kommune setter neste uke i gang med organisert felles vaksinering mot sesonginfluensa for risikogrupper. Alle som har fylt 65 år er regnet å være i risikogruppen, samt personer med ulike sykdommer og tilstander.