Då skogen bak barneskulen blei fjerna, dukka ein sju meter høg mur opp: – Vi vurderer den som farleg

Då skogen på baksida av modulskulen på Tennebø, der Skram skole no held til, blei fjerna, dukka ein sju meter høg mur opp. Folkehelseavdelinga i kommunen vurderer den som farleg for elevane.

Då skogen på baksida av modulskulen på Tennebø, der Skram skole no held til, blei fjerna, dukka ein sju meter høg mur opp. Folkehelseavdelinga i kommunen vurderer den som farleg for elevane.   Foto: Kjellrun Åsebø

Nyheter

Ved modulskulen på Tennebø sette dei raskt ned eit krav om at ein måtte få ekstra sikringstiltak ved det eine inngangspartiet til brakkeskulen. Inngangspartiet ligg ved kanten av ein mur og det er langt ned både frå delar av inngangspartiet og langs muren på denne sida av skulebygninga.