Søker om lov til å rive tilfluktsrommet på barneskulen

Kinn kommune søker Sogn og og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt om løyve til å rive tilfluktsrommet på Skram skole.

Prosjektleiar Vidar Andersen i Kinn kommune har søkt Sogn og og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt om kommunen kan få løyve til å rive tilfluktsrommet på Skram skole. På bildet viser Andersen undersøkingane gjort på Skram skole ved eit tidlegare høve.  Foto: Seline Larsen

Nyheter

Kinn kommune har sendt ein søknad til Sogn og og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt om å sanere tilfluktsrommet som ligg i kjellaren på mellombygget.