Vil endre reglar for å unngå ulovleg fiskesal

Fiskeridirektoratet vil rydde i praksis rundt bruk av såkalla heimfarfisk eller kokfisk. Målet er å sikre at all fisk som blir fiska i ervervssamanheng, faktisk blir ført i ressursrekneskapen og kvoteavrekna.

Fiskeridirektoratet vil setje i verk prosessar for å rydde i praksis rundt bruk av såkalla heimfarfisk eller kokfisk. Målet er å sikre at all fisk som blir fiska i ervervssamanheng, faktisk blir ført i ressursrekneskapen og blir kvoteavrekna. Illustrasjonsfoto.  Foto: Cornelius Poppe / NTB / NPK

Nyheter

Bakgrunnen for at Fiskeridirektoratet foreslår ein slik prosess, er mellom anna tilrådingar frå fiskerikontrollutvalet, som i ei offentleg utgreiing i 2019 skreiv dette: