Friskmelder kommuneøkonomien etter 14 år med Terra-underskot

Bremanger kommune har dei siste 14 åra hatt ein krevjande økonomisk situasjon grunna nedbetaling på store akkumulerte som følgje av Terra-saka. Ved godkjenning av årsrekneskapen for 2021 vil kommunen imidlertid bli meldt ut av Robek-registeret.

Kommunedirektør i Bremanger, Tom Joensen.  Foto: Seline Larsen

Nyheter

For då er nemleg den akkumulerte gjelda, som var i mange millionarsklassen, endeleg nedbetalt.