Vil ha avklaring på om regjeringa vil opne for vindkraft her

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) ber i eit skriftleg spørsmål Olje- og energiministeren avklare om det er aktuelt for regjeringa å opne for utbygging av vindkraft på dei viktige fiskeriområda Frøyagrunnane/Olderveggen i Bremanger kommune i Vestland.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) ber i eit skriftleg spørsmål Olje- og energiministeren avklare om det er aktuelt for regjeringa å opne for utbygging av vindkraft på dei viktige fiskeriområda Frøyagrunnane/Olderveggen i Bremanger kommune i Vestland.  Foto: Kartutsnitt

Nyheter

– Frøyagrunnane og Olderveggen utanfor Bremanger er særskilt rike og viktige fiskeriområde. Planane om mulig utbygging av desse områda har vekt stor uro i fiskerinæringa i regionen, seier han.