Disse skoleelevene solgte fredsduer til inntekt for barns rettigheter

Kavringen var det gamle kallenavnet på avisa. Det fikk den fordi mange mente den var så tørr at den måtte leses med kaffe til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Sel­je/Stad: Høs­ten 1991 solg­te fjer­de­klas­sin­ger ved Sel­je sku­le små freds­due-fi­gu­rer i ke­ra­mikk til inn­tekt for ut­vik­lings­pro­sjek­ter i Sri Lanka.