Kommunen slit med å rekruttere legar – no skal dei gjere jobben meir attraktiv

Bremanger kommune har over lang tid hatt vanskar med å rekruttere legar. No skal dei sjå på organiseringa av tenesta for skape eit større fagmiljø.

Må jobbe med rekrutteringa: Bremanger kommune skal finne ut korleis dei kan gjere det meir attraktivt for legar å jobbe i kommunen.  Foto: Svanhild Breidalen (Arkiv)

Nyheter

Bremanger kommune har vanskar med å rekruttere legar til fastlegetenesta, kommunale oppgåver og til deltaking i legevakt.