Skoleelevene fikk besøk av forskere for å lære om hav, fisk og miljø

Elevene i tredje klasse ved Skavøypoll skule fikk torsdag besøk av forskere fra forskningsstiftelsen MMR Ocean Blue i Måløy.

Forskere fra forskningsstiftelsen MMR lærte tredjeklassingene på Skavøypoll skule om havet, fisk, livet i havet og viktigheten av å ta vare på miljøet.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Etter at forsker Julie Trollebø Kvalheim først hadde holdt et lite foredrag om havet og livet i havet, ble det satt opp fire ulike stasjoner inne i klasserommet som elevene sirkulerte mellom for å lære seg mer om ulike emner som forskerne hadde forberedt.