Legane må til Høgsterett for å stanse nettstad med legerangering

Høgsterett må sondere mellom retten legane har til privatliv og kravet pasientane har på ytringsfridom, når Høgsterett behandlar Legelisten.no.

Høgsterett må sondere mellom retten legane har til privatliv og kravet pasientane har på ytringsfridom, når Høgsterett behandlar Legelisten.no.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Må norske legar tole å anonymt bli vurdert og rangert av eigne pasientar? Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett meiner legane må tole denne belastninga.