Køyrde i narkorus i sentrum. Slapp å sone 18 dagar, men ikkje bota på 50.000

Ein mann frå Kinn kommune er av Sogn og Fjordane tingrett dømt for å ha sett seg bak rattet påverka av narkotiske stoff. Retten ser alvorleg på at køyring foregjekk i eit sentrumsområde.

Ein mann frå Kinn kommune er av Sogn og Fjordane tingrett dømt for å ha sett seg bak rattet påverka av narkotiske stoff. Retten ser alvorleg på at køyring foregjekk i sentrum.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Mannen var påvirket av amfetamin og THC, og hadde tatt Rivotril og Xanor då han sette seg bak rattet hausten 2020.