Klimatilpasning: Kommuner kan søke støtte

Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke tilskudd til arbeid med klimatilpasning i 2022. Søknadsfristen er 15. februar.

Norge med nasjonalt mål: Samfunnet skal forbedres på og tilpasses klimaendringene. Kommuner og fylkeskommuner er viktige i klimatilpasningsarbeidet.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Verden endrer seg og kommunene møter ulike utfordringer med klimaendringene. Arbeidet med klimatilpasning blir svært viktig i tiden fremover. Kommunene har et stort ansvar for å tilpasse seg det nye klimaet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding