Frå 2010 til 2020 blei det lagt ned 50 skular i året. Det siste året var det færre

39 skular vart laga ned i landet det siste skuleåret. Det er 14 færre enn året før, og tendensen er fallande.

39 skular vart laga ned i landet det siste skuleåret. Det er 14 færre enn året før, og tendensen er fallande.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Mellom 2010 og 2020 vart det i snitt lagt ned 50 skular i året, eller ein kvar veike, melder NRK Vestland.