Tror ambulansetilbudet blir sterkt svekket etter vedtaket om å legge om til ambulansebåt

Styremedlem i Helse Førde, Reidar Sandal, levnet i sine innlegg i dagens styremøte liten tvil om at han mener ambulansetilbudet i ytre Bremanger blir svekket etter ambulansevedtaket.
Nyheter

– Jeg er spesielt bekymret for responstiden, sier Sandal til Fjordenes Tidende like etter at den nye prehospitale planen ble vedtatt.