Desse lokale skulane skal ha omvendt julekalender

I desember har Skavøypoll skule og Nordfjordeid skule omvendt julekalender. – Elevane vil lære mykje om viktige tema som berekraft og klima, seier Sissel Aarak frå SOS-barnebyer.

Omvendt julekalender: Mange hundre barneskular har omvendt julekalender, elevane på Skavøypoll skule og Nordfjordeid skule er to av dei som er med.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

– Kalenderen handlar om å hjelpe andre i staden for å få noko sjølv, seier Aarak.