900 millioner kroner mer til kommunene

Kampen mot koronapandemien koster for kommunene. Nå foreslår regjeringen ytterligere tilleggsbevilgning på 750 millioner kroner for 2. halvår i 2021.

Regjeringen foreslår derfor ytterligere tilleggsbevilgning til kommunene på 750 millioner kroner for 2. halvår 2021. Fordeling av pengene blir klart nærmere jul.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Kommunene har stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien i snart to år. Nå er vi inne i en ny fase med mye smitte. Det koster både krefter og penger. Vi vil derfor øke kompensasjonen til kommunene med 750 millioner kroner, slik at de blir i stand til å dekke de økte utgiftene knytta til smitte, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.