Har etterlyst dei finansielle måltala lenge: No er dei klare

Politikarane i Kinn har lenge kritisert kommmunedirektøren for ikkje å vere ferdig med dei finansielle måltala før dei behandla budsjettet for kommande år. No har administrasjonen laga dei berømte måltala, og saka skal opp i formannskapet.

– Realismen foruset politisk og administrativ vilje og evne til økonomisk omstilling, samt lojalitet til handlingsreglane og måltalkrava, skriv Terje Heggheim i sakspapira til formannskapsmøtet tysdag.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

I sakspapira blir finansielle måltal forklart som politiske mål for korleis kommunen sin økonomi skal utvikle seg. Intensjonen med finansielle måltal er å skape rammer for budsjett- og økonomiplanarbeidet.