Treng elbil-komponentar inn i klasserommet

Ifølgje lærar Kåre Pettersen ved lina Køyretøy VG2 ved Måløy vidaregåande skule treng dei ein elbil-modell i undervisninga.

Jobbar med omstilling: Lærarane John Arve Tenden (t.v.) og Kåre Pettersen har lang fartstid i bilbransjen i Nordfjord. No jobbar dei saman med avdelingsleiar Anita Otneim Hoddevik med å innføre nye teknologi i opplæringa tilpassa elbil.  Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Dette kan sjåast på som ein elbil oppdelt i ulike komponentar, tilrettelagt for opplæring.