Kyrkjerådet er svært uroa for kutt i tilskot: – Dette er alvorleg

I Bremanger kommune sin føreslegne økonomiplan for 2022 til 2025 og i budsjettforslaget for 2022, ligg det føre eit kutt i tilskotet til kyrkjekontoret på 500.000 kroner over to år.

Det kyrkjelege fellesrådet i Bremanger ser alvorleg på budsjettkuttet.  Foto: Seline Larsen

Nyheter

I samband med at økonomiplanen har vore ute på høyring har Bremanger kyrkjelege fellesråd uttrykt stor uro over budsjettramma som er tiltenkt kyrkja.