Vil ha nytt servicebygg ved turistperla framskunda med to år

Investeringar ved Grotlesanden er lagt til 2025 i kommunedirektøren si økonomiplan for 2022 til 2025. Formannskapet i Bremanger ønskjer å få fortgang i prosessen og flytte investeringa til 2023.

Vil ha fortgang i arbeidet med servicebygg på Grotlesanden.  Foto: @svanhildliset

Nyheter

– Det handlar om å gi gode signal. I vårt parti har vi ambisjonar om å få til noko der så tidleg som mogeg, seier Per Helge Eikeland (Ap).