Kystverket oppfordrar folk til å ta sjansen: – Det er eit godt tidspunkt for å satse

Sjølv om prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, ikkje kan legge nokon føringar for kva ein framtidig entreprenør treng av tilbod i området når prosjektet startar opp, legg han ikkje skjul på at dette er ei god tid for å satse.

Satsing: Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, trur at det er eit perfekt tidspunkt for lokale personar som ønsker å satse.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Skjeppestad trur på moglegheitene som vil opne seg når entreprenøren kjem til Selje for å bygge skipstunnel.