Fekk inn 100 klager på øydelagt elektrisk utstyr etter straumbrot – no har dei tatt grep

Innbyggjarar på Stadlandet har opplevd ustabilitet i straumnettet i desember. No meiner Linja at problemet skal vere fiksa.

Skulda fyrst på vindkraftverket: Linja AS avviser at det er vindkraftverket som har skult i straumbrotet, men det vart ein spenningsstigning då kraftverket ikkje kopla seg ut.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Det har vore spekulert i om det kunne vere det nye vindkraftverket på Okla som førte til forstyrringar i straumnettet.