Høyr brann og hamnevesen forklare: Sender dykkarar ned for å filme skadane

Det ser ut til at hurtigruteskipet Fridtjof Nansen kjem til å bli liggande der det er, og fleire trosser er no på plass for å halde det trygt til kai.
Nyheter

Vinden er førebels ikkje så veldig sterk i området, men ein tek likevel ingen sjansar. Båten er eit stort vindfang, og det er meldt aukande vind utover dagen.