Meiner Vedum bør bla opp for fylke som vil sjå mot ei grønare framtid i staden for å reversere

Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) vil onsdag utfordre finansminister og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i spørjetimen i Stortinget når det gjeld fylke som vil sjå inn i den grøne framtida.

Bjørlo vil utfordre Vedum i spørjetimen i Stortinget onsdag ved å stille regjeringa spørsmål om dei vil stille opp økonomisk for fylker som i staden for å reversere vil utvikle, integrere seg tettare og omstille seg til ei ny, grøn framtid saman.   Foto: Privat

Nyheter

Bjørlo vil stille regjeringa spørsmål om dei vil stille opp økonomisk for fylke som i staden for å reversere vil utvikle, integrere og omstille seg til ei ny, grøn framtid saman.