Reagerer på at ein ikkje har konkrete planar før ein legg til rette for ei stor fylling midt i bygda

Fleire av innbyggarane på Flatraket reagerer på størrelsen på fyllinga som ligg i sjøarealplanen, er usikre på kva som kjem der og er bekymra for at den kan bli liggande utan at noko blir gjort. Hanne Marie Utvær i Stad kommune kunne forsikre om at det ikkje ville skje, og at kommunen også hadde eit ansvar.

Fleire av innbyggarane på Flatraket reagerer på størrelsen på fyllinga som ligg i sjøarealplanen, er usikre på kva som kjem på denne fyllinga og er bekymra for at den berre kan bli liggande.  

Nyheter

Bekymringane kom fram på informasjonsmøtet Stad kommune hadde med innbyggarane på Flatraket torsdag kveld.