Sette i gang det lågaste talet på nybygg på 20 år i koronaåret

Ei analyse av Statistisk sentralbyrå sin statistikk på igangsettelser av bustadbygg i Norge viser at Bremanger kommune berre gav to igangsettingstillatelsar i 2020.

Illustrasjonsfoto av Svelgen.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Talet frå 2020 er det lågaste på 20 år. Analysen er gjort av Byggstart AS og gjeld for private bustadar.