Sterkt engasjement i bygda før informasjonsmøtet - 280 har signert

Innbyggarane på Flatraket har levert felles innspel til Stad kommune knytt til kommunedelplanen for sjøareal i Stad kommune, der dei argumenterer for kvifor fylling av tunnelmasse i strandsona nedanfor Fiskevegn og Perneset er eit dårleg val. Torsdag er det informasjonsmøte om planarbeid framover.

Engasjementet på Flatraket er stort før informasjonsmøte torsdag ettermiddag.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Det finst gode alternativ til denne plasseringa, meiner dei.