Utset stenging av fylkesvegen grunna ekstremvêret

Vestland fylkeskommune hadde planlagt nattestenging av fylkesvegen i i Svelgen onsdag førre veke.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vestland fylkeskommune

Nyheter

Grunna ekstremvêret Gyda og fleire farevarsel har dei valt å utsette stenginga av vegen til måndag 17. januar.