Har søkt på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord

Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, er ein av søkarane på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord kommune.
Nyheter

Søkjarlista er offentleggjort på Sunnfjord kommune si heimeside.