Kystverket på jakt etter sjømerke som toler naturkreftene betre

Faste sjømerke på vêrutsette stadar er ei utfordring for Kystverket. No inviterer dei til leverandørkonferanse for å finne nye løysingar som toler naturkreftene betre.

Sjømerke må tole mykje ruskevêr. No håpar Kystverket å finne nye robuste løysingar. Illustrasjonsfoto.  Foto: Kjell Herskedal / NTB /

Nyheter

– Vi veit at det i tilknyting til andre bransjeområde har vore ei stor utvikling innanfor fundamentering til sjøs. No ønskjer vi å sjå om nokre av dei erfaringane ein har gjort seg der, kan overførast og nyttast i våre prosjekt, fortel Martin Fransson, leiar for prosjektet Bergen–Sognesjøen, til Skipsrevyen.