Terje Heggheim: – Eg søkjer ikkje ny jobb for å rømme frå utfordringane i Kinn

Fredag blei det kjent at kommunedirektøren i Kinn, Terje Heggheim, har søkt på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord. I fredagsbrevet forklarer han kvifor.

Heggheim understrekar at han er kommunedirektør i Kinn og skal vere det inntil noko anna eventuelt vert bestemt. – Som alle andre i kommunen er eg innstilt på kvar einaste dag å jobbe til beste for dei som bur i Kinn, skriv han.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Det gjer eg fordi eg meiner det er den mest interessante stillinga i regionen vår. Den nest mest interessante stillinga har eg i dag, skriv han.