Høyst usikkert om departementet deler regninga på utredning eller reversering av Kinn

Ingenting er gitt når det handler om midler til å få dekket utgifter til både utredning av deling av Kinn eller en eventuell delingsprosess.

Kinn er ikke dekket av ordningen som gjelder for de tvangssammenslåtte kommunene der en kan søke om støtte til utredning, forklarer ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet Cathrin Sætre.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Kinn er ikke dekket av ordningen som gjelder for de tvangssammenslåtte kommunene der en kan søke om støtte til utredning, forklarer ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet Cathrin Sætre.