- Yoga gir økt livskvalitet og energi

  Foto: Christina Cantero

Nyheter

Forskning viser at yoga reduserer stress og utmattelse blant kreftpasienter.

Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) har sett på ulike studier av hvilken effekt yoga har på kreftsyke.

– Resultatene tyder på at trening med yoga kan redusere tretthet og forbedre den generelle livskvaliteten under og like etter yogaprogrammet er fullført, heter det i rapporten fra forskningssenteret.

Videre meldes det om at yoga brukes ved mange former for kreft, men er mest brukt blant brystkreftpasienter. NAFKAM forteller også at flere sjukehus tilbyr yoga til kreftpasienter som enten er under behandling eller i rehabiliteringsfasen.

– Både utenlandske og norske sjukehus har tilbudt yoga til kreftpasienter, blant annet Radiumhospitalet.

Til tross for at det ikke finnes solid vitenskapelig dokumentasjon på at de registrerte effektene av yoga ved kreft er langvarige, ser treningsmetoden ut til å kunne redusere angst og stress hos kreftpasienter.

Det er heller ingen holdbar vitenskapelig dokumentasjon på at yoga reduserer kvalme blant kreftpasienter.